Taloushallinto yrityksen kasvun tukena

Yrityksen kasvaminen tarkoittaa yleensä myös taloushallinnon tarpeiden kasvamista. Tarvitaan liiketoiminnan strategista suunnittelua talouden näkökulmasta, monipuolisempaa raportointia, veroneuvontaa, lakipalveluja.

Yhtälö toimii toisinkin päin: taloushallinnolla on paljon eväitä yrityksen kasvun tukemiseksi. Taloushallinto on tärkeä ottaa mukaan kasvuun tähtäävien liiketoiminnan tavoitteiden, vertailulaskelmien ja toimintasuunnitelmien rakentamiseen. Näitä strategisia valintoja varten yritys tarvitsee luotettavaa tietoa tuote- ja asiakaskohtaisesta kannattavuudesta. Rekrytointeja suunnitellessa on tärkeä olla selvillä henkilöstömäärän kasvun vaikutuksista vakuutuksiin ja raportointivaatimuksiin sekä luonnollisesti yli- ja aliresurssointiin etenkin sesonkiliiketoiminnassa. Varaston kasvaessa likviditeetin seurannan merkitys kasvaa. Budjetointi, myynnin ennustaminen ja suunnittelua tukeva reskontra kannattaa käynnistää viimeistään tässä vaiheessa. Rahoitustarpeiden luotettava arvioiminen, rahoitusjärjestelyt ja verotuksen suunnittelu muuttuvassa tilanteessa ovat kasvavan yrityksen haasteita, mutta myös oivia mahdollisuuksia antaa vauhtia liiketoiminnan kasvulle.

Yrityksen taloushallinto on onnistunut silloin, kun kasvuun sijoitetut investoinnit alkavat tulla nopealla kiertoajalla takaisin kassaan ja luovat kannattavaa kasvua.