Veroilmoitus

Vaikka tekisit kirjanpidon itse, on veroilmoituksen teossa otettava huomioon verottajan näkökulma tulos- ja taselaskelmiin sekä aikaisempiin verovuosiin. Voimme tehdä veroilmoituksen puolestasi tai tehdään se yhdessä. Monimutkaisissa tilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä, voimme kuulla veroasiantuntijaa tai pyytää verottajalta ennakkopäätöstä. Näin voidaan ennakoida ja ehkäistä tulevia ongelmia ja selvityspyyntöjä.

Arvonlisäverovelvollisen yrityksen on ilmoitettava myynnit, arvonlisäveron määrä, vähennykset sekä mahdollinen EU myynti joko kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. Huolehdimme, että ilmoitukset ja maksut hoidetaan ajallaan ja näin ollen yrittäjä välttyy lisäselvityksiltä ja – maksuilta.

Rakennustyötä tilaavien yritysten on arvonlisäveroilmoitusten lisäksi ilmoitettava kuukausittain tilatut rakennustyöt ja rakennustyömaan päätoteuttajan työmaalla työskentelevät henkilöt. Nämä koskevat urakoita, kun urakkasopimuksen hinta ylittää 15 000 euroa.